Sertifisert og Dokumentert opplæring

Truck – teori
3 dager
Modul 1.1/2.2
kr 3.600
Truck – praktisk bruk
2 dager
Modul 3.2/4.2
Kan gjennomføres
i bedriften
kr 2.200
Teleskoptruck - teori
1 dag

kr 2.200
Oppkjøring Truck

Alle klasser
(Kurs tatt hos oss)
kr 1.500
Truck - Praksis

Modul 4.2
Fadder i bedrift
Etter avtale
Lavt-løftende truck
1 dag
Modul 1.1
kr 2.300
G11- Løfteredskaper
(Stropp & Anhker)
2 dager
Modul 2.3

kr 3.200
G4 – Bro og traverskran
2 dager
1 dag
Modul 2.8
Modul 3.8
kr 3.200
kr 1.900
G8 – Lastebil kran
2 dager
1 dag
Modul 2.8
Modul 3.7
kr 3.800
kr 1.900
Oppkjøring G8 & G4


(Kurs tatt hos oss)
kr 2.200
Stillas - bruker kurs
4 timer

kr 1.400
Fadder kurs-T1-T5
G4/G8/M1-6
4 timer

Inkl. fadderavtale
kr 1.900
Anhuker kurs – dokumentert
4 timer

kr 1.400
Maskin M1-M6 Teori
3 dager
Modul 2.1
kr 4.200
Maskin – Praktisk Bruk
1 dag
Modul 3.1

kr 2.200
Maskin - praksis

Modul 4.1

avtales
Oppkjøring – Maskin M1-6


Pr klasse
kr 2.200
Lift klasse A-B-C Teori
1 dag


kr 2.400
Lift kurs + Gr.-fallsikringsutstyr
6 timer/
4 timer


kr 3.800
Lift praksis kl A/B/C
8 timer
Pr klasse

Avtales
Fallsikrings kurs
1 dag


kr 2.600
Nytt kompetansebeviskr 450
Brann slukke øvelse


Inkl. slukkematsriell
kr 398
Varme Arbeider – Kurs
1 dag


kr 1.900


Tillegg for kompetansebevis kr.- 450.-
Utenfor Stor Bergen – kjøretillegg på kr. 700.- T/R – bro, tunnel, ferge, bompenger, parkering, o.l.